Mistrovství záchranných týmu HZS a složek IZS

27.3.2015 7:21:04 | Autor: Lukáš Pirkl | Kategorie: Aktuality

Plakát

Pořadatel: MS Vodní záchranné služby ČČK Pastviny
HZS Územní odbor Ústí nad Orlicí
HZS Pardubického kraje

Datum konání: 30. května 2015

Místo konání: kemp Šlechtův palouk vodního díla Pastviny

Informace k mistrovství:
VZS Oldřich Houdek (605263834, houdek.oldrich@seznam.cz), Jakub Hlavsa (777886539)
HZS Pavel Zámečník (606792973, zamecnik.p@seznam.cz)

Přihlášky: se zasílají nejpozději do 10. 05. 2015 na přiloženém tiskopise na adresu houdek.oldrich@seznam.cz Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel!!!

Organizační výbor:
Ředitel mistrovství a přeborů závodu: plk. Ing. Roman Studený
Předseda organizačního výboru: Oldřich Houdek
Technický ředitel: Pavel Zámečník
garant za HZS: Hlavní rozhodčí PaedDr. Pavel Skácelík PhD.
Velitel tratě: Tomáš Lehký
Hospodář závodu: Marie Applová
Lékař závodu: MUDr. Vlastimil Bílý

Podmínky účasti: účastnit se mohou 5členné týmy HZS, PČR, pozvaní hosté

Prezentace: proběhne dne 30. května 2015 od 8.00 hod. do 09.00 hod. v závodní kanceláři. Při prezentaci se musí účastníci prokázat prostřednictvím vedoucího družstva:

  • Soupiskou družstva
  • zdravotní pojištění soutěžících nezajišťuje pořadatel, je doporučeno sjednat si
  • úrazové připojištění individuálně

V případě nesplnění těchto podmínek nebude závodníkovi umožněn start.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje - dle vlastního výběru si každý účastník zajišťuje a hradí sám, možnost ubytování v kempu Šlechtův palouk chatky, či stany apod.

Stravování: pořadatel nezajišťuje – v kempu možnost stravování, na vlastní náklady, ceny víc jak přijatelné

Doprava: dopravu může po dohodě se služebním funkcionářem zajistit vysílající útvar nebo sám účastník

Zdravotní zabezpečení: zajišťuje pořadatel, stanoviště lékaře bude v prostoru startu a cíle.

Časový harmonogram:
8:00 - 9:00 prezentace účastníků, výdej startovních čísel pro závod
9:00 - 9:30 technická porada vedoucích zách. týmů
9:45 - 10:00 slavnostní nástup družstev
10:15 zahájení mistrovství
cca. 16:00 vyhlášení výsledků v prostoru cíle

Doprovodný program: Prezentace záchranných pomůcek, oblečení apod. HIKO SPORT, AGAMA.

Technická ustanovení: závodí se dle pravidel soutěže mistrovství záchranných týmů HZS, VZS a jednotek IZS

Nový komentář

Pro psaní komentáře se musíte přihlásit.